CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
Lắp dựng kết cấu thép Công trình Trung tâm thiết kế PECC 2 Thủ Đức

Lắp dựng kết cấu thép Công trình Trung tâm thiết kế PECC 2 Thủ Đức

Địa chỉ: Số 45 Đường số 2 Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức

Diện tích: Tổng diện tích 7623m2

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top