CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
Công trình trại chăn nuôi gà kết hợp điện mặt trời

Địa chỉ:  Dầu Tiếng Bình Dương 

Quy mô: 21ha

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top