CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
Công trình nhà trọ Đại Minh

Tên: Công trình nhà trọ Đại Minh

Địa chỉ: Dc KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 50 phòng

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top