CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÒA NHÀ VIỆT
Công Trình Điện Mặt Trời áp mái Khu Công Nghiệp Tân Bình_Bình Dương

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tân Bình_Bình Dương

Diện tích: Quy mô 5 MW

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top